ESERİN
Adı *
Varsa Kullanılan Başka Adları
Dili *
Sayfa Sayısı *
Adres *
İl *
Varsa Süresi
Varsa ISBN (Örn: 975-6856-00-9)
Üretim Tarihi *
Üretildiği Ülke *
Eserin Alenileşme tarihi ve Alenileştiği Ülke bilgileri var mı?
TÜRÜ Roman,Hikaye,Şiir
Koreografi,Pandomimalar ve Sözsüz Sahne Eserleri
Fotoğraf Eserleri
Haritalar, Planlar, Projeler, Krokiler, Resimler
Coğrafya ve Topoğrafyaya Ait Maket
Mimarlık ve Şehircilik Tasarım ve Projeleri
Estetik Değere Sahip Olmayan Mimari Maketler
Endüstri, Çevre ve Sahne Tasarım ve Projeleri
Tv Programı
Esere İlişkin Kısaca Bilgi *
 İşlenme Derleme Eserler
Eser işlenme ya da derleme sonucunda meydana gelmiş ise
 Eser Sahibi Gerçek Kişi İse
Ad Soyad
TC No
Doğum Tarihi
Uyruğu
İl
Telefon
E-Posta
 Eser Sahibi Tüzel Kişi İse
Ünvanı
Vergi Numarası
Adresi
İl
Telefon
E-Posta
 Eklenecek Döküman Varsa
Dosya
Güvenlik Kodu / Security Code : İşlem sonucunu giriniz / Please enter the result:
* Zorunlu alanlar... / Required fields