ESERİN
Adı *
Üretim Tarihi *
Alenileştiği Tarih
Varsa Versiyon Numarası
İletişim Telefonu
Eser sahibi eserinde takma ad kullanıyorsa adı
Türü * Bilgisayar Programı
Veritabanı
Dağıtım Metodu * Freeware
Shareware
Kullanıldığı Alan veya Alanlar *
Geliştirme Ortamı ve Teknolojisi *
Desteklenen İşletim Sistemi *
Desteklenen Dil Seçenekleri *
ESERİN AMACI, MAHİYETİ VE FONKSİYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER : *
 ESER SAHİBİ GERÇEK KİŞİ İSE
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Uyruğu
İkametgah Adresi
 ESER SAHİBİ TÜZEL KİŞİ İSE
Adı Ve Ünvanı
Adresi
 İRTİBAT KİŞİSİNE AİT BİLGİLER
Ad Soyad
İletişim Adresi
İl
İlçe
/
Semt
İletişim Faks
İletişim E-mail
Güvenlik Kodu / Security Code : İşlem sonucunu giriniz / Please enter the result:
* Zorunlu alanlar... / Required fields